Vserwis Zbigniew Szołtys

Vserwis
Zbigniew Szołtys

Warmińska 20/4
40-740 Katowice

tel. 884 049 149

Wymiana kotła węglowego na gazowy

Niekorzystny wpływ kotłów węglowych na jakość powietrza jest powszechnie znany. Największy problem stanowi niska emisja zanieczyszczeń, charakterystyczna dla spalania węgla w małych lokalnych źródłach ciepła – takich jak piece kaflowe, kotły, piece kuchenne itp. Z niebezpiecznym zanieczyszczeniem powietrza borykają się zwłaszcza mieszkańcy miast i miejscowości położonych w kotlinach, gdzie ruch powietrza jest mocno ograniczony. W sezonie grzewczym pojawiają się liczne doniesienia prasowe, alarmujące o złym stanie powietrza w tych miejscach. Paradoksalnie problem dotyczy więc nie tylko dużych miast, ale małych górskich miasteczek, uznawanych za kurorty.

ostrzeżenia przed smogiem wysokim stężeniem pyłu

Rysunek 1. Komunikaty prasowe ostrzegające o wysokim stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu, są niestety powszechne w trakcie trwania sezonu grzewczego.

O ile w przypadku ciepłowni, elektrowni, elektrociepłowni, czy też ogólnie kotłowni węglowych dużej mocy, stosuje się układy oczyszczania spalin, zmniejszające emisje zanieczyszczeń, o tyle w kotłowniach małej mocy nie jest to możliwe ze względów technicznych i ekonomicznych. Porównanie poziomu emisji zanieczyszczeń dla kotła gazowego i węglowego wypada niekorzystnie dla tego drugiego. Emisja pyłu, tlenku węgla oraz związków siarki jest tu wielokrotnie wyższa. Niskie koszty eksploatacji to częsty powód wyboru kotła węglowego, jednak nowoczesne kotły np. wyposażone w podajnik wymagają użycia wysokogatunkowego paliwa (węgiel orzech, ekogroszek, brykiet itp.) i wcale nie są tanie.

Porównanie emisji zanieczyszczeń

Rysunek 2. Emisja zanieczyszczeń przy spalaniu węgla jest nawet 1.100 razy wyższa niż przy spalaniu gazu ziemnego (dla emisji pyłu). Sama emisja gazu cieplarnianego jakim jest CO2, jest wyższa przy spalaniu węgla ponad 2-krotnie.

Maksymalny efekt ekologiczny to nie jedyny atut montażu kotłów gazowych. Ich zaletą jest także wysoki komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Innowacyjne kotły gazowe kondensacyjne, jak np. Vaillant ecoTEC VC plus, pozwalają skutecznie obniżyć koszty ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej. Gazowe kotły kondensacyjne firmy Vaillant można zainstalować w pomieszczeniu o ograniczonej wentylacji i kubaturze. Powietrze pobierane jest z zewnątrz budynku, co wpływa korzystnie na poziom bezpieczeństwa w domu. Takie rozwiązanie eliminuje dodatkowe straty ciepła powodowane przez napływ świeżego powietrza niezbędnego do spalania paliwa przez kocioł.

Jeśli chodzi o koszty eksploatacji kotłów gazowych, to są one porównywalne z kotłami opalanych tanimi gatunkami węgla. Warto dodać, że sprawność pracy tradycyjnych kotłów węglowych stojących poza sezonem grzewczym jest znacznie obniżona. Podgrzewanie c.w.u. przez kocioł węglowy w tym czasie jest pozbawione racjonalności, z uwagi na występowanie dużych strat rozruchowych (rozpalanie kotła 1-2 razy na dzień), oraz postojowe (stygnięcie dużej objętości wody kotłowej i masywnego korpusu kotła stojącego). Z kolei wyłączanie kotła węglowego poza sezonem grzewczym i wykorzystywanie bojlera elektrycznego do podgrzewania wody nie jest rozwiązaniem ekonomiczny, bowiem energia elektryczna to zdecydowanie najdroższy sposób wytwarzania ciepła.

porównanie kosztów-ogrzewania kocioł węglowy i gazowy

Rysunek 3. Porównanie kosztów ogrzewania domu 140 m2 oraz podgrzewania (od 10 do 45°C) ciepłej wody użytkowej 300 litrów/dzień. Standard izolacji cieplnej – dobry (15 cm). Wskaźnik zapotrzebowania ciepła domu 70 kWh/m2rok.

Kondensacyjny kocioł gazowy zapewni porównywalne koszty użytkowania jak układ kotła węglowego z bojlerem elektrycznym (służącym do podgrzewania wody użytkowej w okresie letnim).

Wyjątkowo przyjazne środowisku naturalnemu rozwiązanie stanowi połączenie kotła gazowego z instalacją solarną – nawet małą, składającą sie z 2-3 kolektorów słonecznych służących do podgrzewania wody użytkowej. Koszty eksploatacji będą na poziomie zbliżonym do kotła na ekogroszek, jednak poziom komfortu i bezpieczeństwa użytkowania będzie nieporównywalnie wyższy.

Dyrektywy unijne w zakresie efektywności energetycznej wdrażane od 2015 roku sukcesywnie wymuszają stosowanie efektywnych systemów grzewczych i urządzeń. Podobnie jak w etykietach stosowanych na sprzęcie AGD, także kotły, pompy ciepła i całe systemy solarne będą znakowane klasami efektywności energetycznej. Kotły węglowe będą uzyskiwać klasę „D” lub niższą, natomiast kotły gazowe kondensacyjne – klasę „A”, a w połączeniu z kolektorami słonecznymi klasę „A+” lub wyższą.

Klasy efektywnosci energetycznej kotła węglowego i kotła gazowego

Rysunek 4. Klasy efektywności energetycznej będą wdrażane na rynku europejskim od 2015 roku (Dyrektywa 2010/30/EU)

Wymiana kotła węglowego na gazowy zapewnia wiele korzyści i jest perspektywiczną inwestycją. Węgiel, będąc wartościowym paliwem, może być spalany w dużych źródłach ciepłach, wyposażonych w skuteczne układy oczyszczania spalin.