Vserwis Zbigniew Szołtys

Vserwis
Zbigniew Szołtys

Warmińska 20/4
40-740 Katowice

tel. 884 049 149

Wymiana piecyka łazienkowego

Piecyk łazienkowy to potoczna nazwa przepływowego gazowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej firmy Vaillant. Jest on popularnym wyposażeniem w budynkach wielorodzinnych, w których ogrzewanie pochodzi z sieci ciepłowniczej. Działa w trybie całorocznym, nierzadko wytrzymując wiele lat eksploatacji. Długowieczność podgrzewacza przepływowego wynika częściowo z krótszego czasu pracy w porównaniu z kotłem grzewczym (w skali roku 300÷400 godzin w przypadku piecyka i 2000÷2400 w przypadku kotła).

sprawności starych piecyków łazienkowych

Rysunek 1. Sprawność pracy, wiek oraz emisja tlenku węgla CO starych piecyków łazienkowych („Nowe rozwiązania techniczne w zakresie urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania – kierunki poprawy bezpieczeństwa mieszkańców budownictwa wielokondygnacyjnego.” 2010, G.Czerski, Cz.Butrymowicz, A. Tałach)

W urządzeniach instalowanych najczęściej w łazienkach stosowana jest otwarta komora spalania, co oznacza, że powietrze niezbędne do spalania pobierane jest bezpośrednio z pomieszczenia. Aby taki podgrzewacz dobrze działał, konieczna jest dobra wentylacja pomieszczenia. Większość użytkowników w celu zmniejszenia napływu powietrza do domu w okresie zimowym, zatyka otwory wentylacyjne, co niestety przynosi bezpośrednie zagrożenie życia.

Co roku powtarzają się przypadki zatruć tlenkiem węgla, potocznie nazywanym czadem.

Nowoczesny podgrzewacz ma nad urządzeniami starego typu znaczącą przewagę w zakresie emisji zanieczyszczeń. Wynosi ona 100÷200 ppm (ppm – jedna część na milion: 1/1.000.000), natomiast w starych piecykach emisja jest wielokrotnie wyższa i przekracza nawet 1-2 tys. ppm. Tlenek węgla (CO) nie tylko wskazuje na niekorzystną pracę palnika pod względem emisji spalin. Przyczynia się również do niższej sprawności starszych piecyków łazienkowych z uwagi na niską jakość procesu spalania. Obecność czadu jest dowodem niecałkowitego spalania paliwa czyli straty energii w nim zawartej co stanowi zagrożenie życia jego użytkownika.

otwarta i zamknięta komora spalania

Rysunek 2. Spalanie 1 m3 gazu ziemnego wymaga dostarczenia ok. 10 m3 świeżego powietrza. W praktyce urządzenie z zamkniętą komora spalania uzyskuje wyższą sprawność od 2 do 5% w porównaniu do tradycyjnych kotłów lub piecyków
z otwartą komorą spalania.

Wymiana starego urządzenia na nowy przynosi nie tylko efekt ekologiczny, ale również ekonomiczny. W zależności od stanu technicznego starego piecyka łazienkowego i standardu technicznego nowego urządzenia, ograniczenie zużycia gazu może wynieść 10-40%. A więc zakup nowego podgrzewacza może okazać się dobrą inwestycją, która zwróci się w niecałe 3 lata. Ponadto nabywca zyskuje zupełnie nowe urządzenie objęte gwarancją, charakteryzujące się wysokim komfortem i bezpieczeństwem użytkowania.