Vserwis Zbigniew Szołtys

Vserwis
Zbigniew Szołtys

Warmińska 20/4
40-740 Katowice

tel. 884 049 149

Atuty ogrzewania podłogowego

Ogrzewanie podłogowe zazwyczaj stosuje się w starych, modernizowanych domach oraz w zupełnie nowych inwestycjach. Różne szacunki mówią o kosztach realizacji takiego ogrzewania wyższych od tradycyjnego o około 5÷28%, w zależności od rodzaju zamontowanych grzejników. Jeśli wybierzemy niestandardowe grzejniki, koszty inwestycji mogą być nawet wyższe niż w przypadku ogrzewania podłogowego.

ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe - porównanie

Rysunek 1. Temperatura utrzymywana w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym może być średnio o 1-2 stopnie niższa w porównania do pomieszczenia z grzejnikami. Wynika to z równomiernego oddawania ciepła na dużej powierzchni przez ogrzewanie podłogowe. Dla odczucia komfortu cieplnego ważne jest wyrównanie temperatury i promieniowanie cieplna. Temperatura podłogi dla prawidłowo wykonanego ogrzewania podłogowego wynosi z reguły do 24÷27°C, przez co nie jest odczuwalna przy dotyku (temperatura niższa od temperatury ciała ludzkiego).

Ogrzewanie podłogowe pozwala uzyskać wysoki komfort cieplny przy niewielkich kosztach eksploatacji. Wpływ na taki stan rzeczy ma tzw. efekt samoregulacji wydajności cieplnej. Przy relatywnie niskiej temperaturze podłogi mamy do czynienia z silną zależnością intensywności oddawania ciepła. W sytuacji zmniejszania się różnicy temperatur między powietrzem a podłogą, ogrzewanie podłogowe oddaje mniej ciepła, zabezpieczając wnętrze przed przegrzewaniem.

Zauważa się także wyższą sprawność źródła ciepła, które współpracuje z ogrzewaniem podłogowym w porównaniu do standardowego połączenia z ogrzewaniem „wysokotemperaturowym”. Jest to potwierdzone zwłaszcza, jeśli użyjemy nowoczesną pompę ciepła i gazowy kocioł kondensacyjny. Sprawność tego ostatniego osiąga nawet 109%, a współpracując z tradycyjnym ogrzewaniem grzejnikowym obniża się o kilka procent.

Efekt samoregulacji ogrzewania podłogowego

Rysunek 2. Efekt samoregulacji przy ogrzewaniu podłogowym wynika z małych różnic temperatury pomiędzy powierzchnią podłogi, a powietrzem w pomieszczeniu. Gdy temperatura powietrza zrówna się z temperaturą powierzchni podłogi, to wydajność cieplna ogrzewania podłogowego spadnie do zera.

Jeśli zastosujemy pompę ciepła w rodzaju solanka/woda, współczynnik efektywności COP może osiągnąć wynik nawet 4,9 (dla punktu B0/W35, przy różnicy temperatury w obiegu wtórnym (ogrzewanie podłogowe) 5 stopni, według aktualnej normy EN 14511). Jeśli temp. zasilania wyniesie 55°C (B0/W55), pompa ta pozwoli uzyskać współczynnik COP ok.3,2, (o ponad 30% niższy). Takie połączenie ma zatem dobre ekonomiczne uzasadnienie.

sprawność kotła kondensacyjnego Vaillant porównanie

Rysunek 3. Efekt kondensacji i tym samym sprawność kotła kondensacyjnego, zależy ściśle od temperatur roboczych – powrotu z instalacji grzewczej oraz jej zasilania. Im niższe temperatury tym więcej pary wodnej będzie wykraplanej ze spalin podwyższając sprawność kotła.

Względy użytkowe grają tutaj również istotną rolę. Nie trzeba martwić się zapewnieniem grzejnikom dobrych warunków do pracy, poza tym wnętrza pozbawione grzejników prezentują się bardzo elegancko. Cechą charakterystyczną ogrzewania postojowego jest większa bezwładność cieplna w stosunku do instalacji grzewczej ze standardowymi grzejnikami. Jednak stabilna praca systemu grzewczego, właściwe ustawienie temperatur i czasów pracy trybu nocnego oraz dziennego, powoduje że jest to niedostrzegalne dla użytkowników. Dzięki innowacyjnym regulatorom, wyposażonym w funkcje samouczące, możliwe jest wcześniejsze włączanie lub wyłączanie pracy instalacji grzewczej, aby utrzymać pożądaną temperaturę wewnątrz.