Vserwis Zbigniew Szołtys

Vserwis
Zbigniew Szołtys

Warmińska 20/4
40-740 Katowice

tel. 884 049 149

Otwarta czy zamknięta komora spalania kotła?

Do spalania każdego rodzaju paliwa niezbędne jest powietrze. Przykładowo – aby spalić 1 m3 gazu ziemnego, potrzeba ok. 10 m3 powietrza. Standardowo powietrze dostaje się do komory spalania urządzenia wprost z jego otoczenia. Nazywamy to eksploatacją zależną od powietrza wewnętrznego w domu, które musi być dostarczane do pomieszczenia zabudowy kotła poprzez otwór wentylacyjny lub przez nieszczelności w oknach i drzwiach.

komora zamknięta spalania

Rysunek 1. Porównanie sposobu dostarczania powietrza do spalania, dla otwartej i zamkniętej komory spalania

Jeśli natomiast zastosujemy zamkniętą komorę spalania, powietrze będzie pobierane spoza budynku, niezależnie od powietrza znajdującego się wewnątrz. Można zamontować oddzielnie przewód powietrzny oraz spalinowy bądź zdecydować się na jeden koncentryczny przewód spalinowo-powietrzny. Zamknięta komora spalania montowana jest w kotłach gazowych i olejowych, wiszących i stojących. Jako standard techniczny stosowana jest w gazowych kotłach kondensacyjnych.

Zamknięta komora spalania pozwala wyeliminować problem zwiększonego wychładzania wnętrza domu poprzez napływające powietrze z zewnątrz. W przypadku tradycyjnego kotła lub piecyka łazienkowego (wyposażonego w otwartą komorę) trzeba zabudować np. nawiewniki okienne. W świetle tendencji do uszczelniania okien, jednocześnie przy najpopularniejszej wentylacji naturalnej domu, kotły z otwartą komorą mają utrudnioną, a nawet uniemożliwioną pracę.

przepływ powietrza do spalania

Rysunek 2. Spalanie paliwa wymaga dostarczania powietrza, którego na każdy 1 m3 gazu ziemnego, niezbędne jest aż w ilości 10 m3. Przykładowo dla budynku o stosunkowo dobrej izolacji cieplnej (wskaźnik potrzeb cieplnych 90 kWh/m2rok), dla zapotrzebowania 2.600 m3/rok gazu ziemnego, należy dostarczyć 26.000 m3 powietrza.

Zastosowanie zamkniętej komory umożliwia poprawę sprawności kotła również ze względu na wstępne podgrzewanie powietrza do spalania (w przypadku koncentrycznego przewodu spalinowo-powietrznego). Zgodnie z rozmaitymi opracowaniami zmniejszenie zużycia gazu może wynieść 2-5 % w skali roku (np. praca statutowa AGH Kraków 11.11.210.172, artykuł „Koncentryczne systemy spalinowo-powietrzne” Instalreporter 01.2010).

Koncentryczne wyjście spalinowo-powietrzne gazowego kotła kondensacyjnego

Rysunek 3. Koncentryczne wyjście spalinowo-powietrzne gazowego kotła kondensacyjnego.

Najważniejsze atuty kotła z zamkniętą komorą spalania:

  • Maksymalne bezpieczeństwo użytkowania: wyeliminowane ryzyko odwrotnego ciągu spalin i zasysania spalin z otwartych palenisk (np. kominek)
  • Wysoki poziom sprawności dzięki podgrzewaniu wstępnemu powietrza do spalania, w sytuacji prowadzenia równoległego powietrza oraz spalin (np. przewód koncentryczny)
  • Zmniejszona średnica przewodu spalinowego, poprzez pracę z nadciśnieniem generowanym przez wentylator w kotle. Możliwość modernizacji istniejących systemów z wykorzystaniem przewodu spalinowego o małej średnicy, wkomponowanego w obecny szacht kominowy
  • Zminimalizowanie efektu wychładzania domu przez dodatkowy napływ powietrza z zewnątrz dzięki uniezależnieniu się od powietrza wewnętrznego. Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło.

Zamknieta i otwarta komora spalania a kominek

Rysunek 4. Zamknięta i otwarta komora spalania kotła, a zastosowanie kominka w budynku. Możliwość zasysania powietrza z otwartego paleniska jest eliminowana przy eksploatacji niezależnej od powietrza wewnętrznego budynku.

Większość oferowanych kotłów marki Vaillant posiada wbudowaną zamkniętą komorę spalania. Dotyczy to urządzeń gazowych stojących i wiszących, a także kondensacyjnych stojących kotłów olejowych typu icoVIT exclusiv.