Vserwis Zbigniew Szołtys

Vserwis
Zbigniew Szołtys

Warmińska 20/4
40-740 Katowice

tel. 884 049 149

Systemy grzewcze dla budynku w standardzie WT 2017

1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Dokument WT 2017 znalazł się w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zastępując poprzednią wersję WT 2014. Znaczna jego część dotyczy standardu energetycznego budynku – chodzi m.in. o standard izolacji cieplnej przegród oraz rur systemów ogrzewania i ciepłej wody, a także tzw. szczelność powietrzną budynku.

domy-zgodne-z-warunkami-WT2017

Budynki zgodne z warunkami WT 2017 muszą się cechować obniżonym zużyciem energii pierwotnej EP dla łącznych potrzeb ogrzewania, wentylacji i chłodzenia pomieszczeń oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Wymagania dotyczą nowych budynków projektowanych po 1 stycznia 2017 r., jak również starych poddawanych znacznej przebudowie lub zmianie funkcjonalności.

Spełnianie przez budynek warunków WT 2017 wymaga przede wszystkim zastosowania właściwego standardu izolacji cieplnej przegród, a także systemu grzewczego, charakteryzującego się wysoką efektywnością energetyczną.

Wymaganie dotyczy jednak systemu grzewczego rozumianego całościowo jako służącego nie tylko do ogrzewania, ale też do wentylacji i chłodzenia pomieszczeń. Istotna pozostaje kwestia podgrzewania ciepłej wody użytkowej, której udział w bilansie energetycznym nowych budynków jest znaczący.

kociol-gazowy-kondensacyjny-WT2017

Zastosowanie samego wysokoefektywnego kondensacyjnego kotła gazowego, może nie zapewnić spełnienia przez budynek warunków WT 2017. Dopiero uzupełnienie go o system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i/lub kolektory słoneczne pozwala obniżyć zużycie energii pierwotnej EK poniżej progu 95 kWh/m2rok. Szczególnie kolektory słoneczne obniżają znacząco zużycie energii pierwotnej z uwagi na śladowe zużycie energii elektrycznej podczas pracy.

pompa-ciepla-WT2017

Jedynie pompy ciepła pozwalają samodzielnie spełniać wymagania WT 2017, dzięki wysokiemu udziałowi energii odnawialnej w bilansie energetycznym. Dotyczy to szczególnie pomp ciepła typu solanka/woda. Dodatkowo atutem pomp ciepła solanka/woda jest możliwość chłodzenia naturalnego (pasywnego) cechującego się najniższym zużyciem energii elektrycznej.

Automatyka systemu grzewczego pełni istotną rolę w zapewnieniu jego wysokiej efektywności energetycznej. Na obniżenie wskaźnika zużycia energii pierwotnej budynku ma wpływ skrupulatna regulacja ilości powietrza wentylacyjnego oraz temperatury w pomieszczeniach, co również przyczynia się do spełnienia wymagań WT 2017.

Warunki WT 2017 mają znacznie większy wpływ na obniżenie obciążenia środowiska naturalnego przez budynki. Całościowe spojrzenie na zużycie energii ma na celu ocenę zużycia energii nie tylko w samym budynku, ale również w trakcie pozyskiwania i transportowania paliwa.

Energia pierwotna EK zawiera w sobie takie właśnie składniki. Jednocześnie następuje wzrost znaczenia energii odnawialnej pozyskiwanej bezpośrednio w lokalizacji budynku. Zastosowanie paliw stałych sprawia, że spełnienie wymagań jest o wiele trudniejsze, co dotyczy głównie produkcji ciepła i energii elektrycznej z węgla. Jeśli chodzi o energię elektryczną, zaletą jest szczególnie wysoka efektywność energetyczna pomp ciepła. Efekt jest taki, że pompy ciepła czerpiąc większość energii z energii odnawialnej, pozwalają w łatwy sposób spełnić wymagania warunków WT 2017.

Energia-pierwotna

Wymagania warunków WT 2017 odnoszą się do zużycia energii pierwotnej przez budynek. Na jej zużycie wpływa nie tylko rodzaj paliwa, ale także zużycie energii użytkowej (zależne od standardu energetycznego budynku) i zużycie energii końcowej (zależne od efektywności energetycznej systemu grzewczego).

Więcej informacji na temat systemów grzewczych dla budynków o standardzie WT 2017:

Szybki kontakt!
+
Wyślij!